Obdobje poteka: 17. 3. 2014 – 30. 9. 2014
Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za management procesov (preimenovan v Inštitut za procese in analize), Laboratorij za podatkovne tehnologije, Inštitut za informacijske študije (preimenovan v Laboratorij za sisteme za podporo odločanju)

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2014

Obdobje poteka: 17. 3. 2014 – 30. 9. 2014
Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za management procesov (preimenovan v Inštitut za procese in analize), Laboratorij za podatkovne tehnologije, Inštitut za informacijske študije (preimenovan v Laboratorij za sisteme za podporo odločanju)

Projekt »Po kreativni poti do praktičnega znanja« združuje pet pod-projektov, njegov osnovni namen pa je predvsem vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost, tako da bomo našim študentom omogočili raziskovalne priložnosti in sodelovanje z gospodarstvom.

Projekt združuje naslednje pod-projekte: 

  • F-IKU-S (razvoj prototipov spletnih in mobilnih aplikacij, ki bodo izboljšale možnosti uporabnika pri dodajanju in spremljanju naprav v spletu).
  • Razvoj informacijskega sistema (integracija podatkovnih baz v enoten informacijski sistem).
  • GUMM (razvoj aktivnega sistema za oblikovanje in nadgrajevanje točnih in merljivih opisov in vizualnih prikazov podvodnega terena).
  • SEAN (razvoj prototipa spletne aplikacije, ki bo omogočala zajem ter ocenjevanje oz. določitev sentimenta več tisoč spletnih besedil z gospodarsko, ekonomsko in politično vsebino v slovenskem jeziku z različnih spletnih virov).
  • Poslovna inovativnost kot evolucijski pojav (razvoj računalniških modelov crowdsourcinga predvsem na podlagi programiranja, statistične analize in teorije kompleksnih omrežij).

Projekt je vreden 36.093,00 eur in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Nadja Damij.

Skip to content