Svet Nahtigalovih priznanj je za leto 2022 podeli pet Nahtigalovih priznanj, med prejemniki priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo je tudi naš predavatelj, izr. prof. dr. Borut Lužar.

Svet Nahtigalovih priznanj je na podlagi prejetih prijav ter Pravilnika o Nahtigalovih priznanjih sprejel odločitev, da podeli pet Nahtigalovih priznanj, in sicer eno priznanje v kategoriji Priznanja za mentorsko delo z mladimi, eno priznanje v kategoriji Priznanja za raziskovalno delo mladih, ter tri priznanja v kategoriji Priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo. Na javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2022 je sicer prispelo šest prijav.

Podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2022 je potekala v okviru akademskega večera DAP v sredo, 8. novembra 2023, v prostorih Gostišča na trgu, Glavni trg 30, 8000 Novo mesto.


Priznanja za za leto 2022 so prejeli:

V kategoriji Mentorsko delo z mladimi: 

g. Marko Rudolf, Javni raziskovalni zavod Rudolfovo, za organiziranje in vodenje delavnic robotike in računalništva kot del dodatnega programa na osnovnih šolah Dolenjske in Bele krajine od leta 2018 naprej.

V kategoriji Priznanja za raziskovalno delo mladih: 

doc. dr. Maja Borlinič Gačnik, Fakultet za turizem Univerze v Mariboru, za raziskovalno delo na področju nacionalnega ter regionalnega razvoja turističnih destinacij in promocijo znanstvenega udejstvovanja mladih skozi strokovne objave, predavanja in intervjuje v medijih.

V kategoriji Priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo:

izr. prof. dr. Dolores Modic, Javni raziskovalni zavod Rudolfovo, za raziskovalno delo in objave v vodilnih znanstvenih revijah na področju inovacij in prenosa tehnologij.

Izr. prof. dr. Borut Lužar, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, za raziskovalno delo in vrhunske znanstvene objave na področjih klasične teorije grafov, s poudarkom na teoriji barvanja grafov, in analize kompleksnih omrežij.

Dr. Krištof Debeljak, Javni raziskovalni zavod Rudolfovo, za družbeno inovacijo LABTOP, ki je visoko tehnološka, avtomatizirana mini tovarna, v kateri je integrirana večina ključnih tehnologij, ki sodijo na področje industrije 4.0. LABTOP je v souporabi z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, ki v laboratoriju izvajajo redni izobraževalni program, na voljo pa je tudi podjetjem in posameznikom.

Iskrene čestitke!

Skip to content