Obveščamo vas, da bo imel dr. Tal Pavel v postopku izvolitve v naziv docenta za področje Informacijske študije, javno preizkusno predavanje z naslovom Introduction to Information Security. Predavanje bo potekalo v angleščini.

The title: Introduction to Information Security

Abstract: The lecture will introduce the fundamental concepts of Information Security, including its definition, characteristics, and measures to counter Information Security threats.

Predavanje bo v četrtek, 4. 4. 2024, ob 10. uri preko komunikacijskega orodja Zoom. Povezava: https://zoom.us/j/97105934619.

Skip to content