V okviru projekta SPOZNAJ bosta dr. Magdalena Năpăruş-Aljančič (IZRK ZRC SAZU) in Žan Kafol (IZRK ZRC SAZU / kafol.net) predstavila IZRK metapodatkovni portal, ki so ga ustvarili na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU s pomočjo odprtokodne platforme GeoNetwork. Arhitektura portala je skladna s podatkovnimi načeli FAIR ter hrani različne podatkovne zbirke, baze podatkov, raziskovalna mesta in instrumente, virtualne laboratorije in programske kode. Portal ponuja (meta)podatke za multidisciplinarne raziskave, ki pokrivajo vsa področja in funkcionalnosti kraške krajine.

Predavanje bo potekalo v četrtek, 30. maja 2024ob 10:30, preko aplikacije Zoom. Več informacij je na voljo na >>povezavi.

Skip to content