Volilna komisija FIŠ je na 108. (zoom) seji Senata, dne 28. 5. 2024, senat seznanila, da je bil kot kandidat za dekana predlagan prof. dr. Matej Makarovič, ki je v predvidenem roku podal soglasje za kandidaturo in predložil program dela, ki si ga lahko preberete >>tukaj.

Obenem Volilna komisija FIŠ sporoča, da bodo volitve dekana FIŠ za mandatno obdobje 2024-2028 potekale na sedežu FIŠ, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto, dne 12. 6. 2024, in sicer med 10. in 14. uro.

Dekana FIŠ se voli na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let. V skladu z zakonodajo in notranjimi akti FIŠ, so na volitvah upravičene voliti tri skupine volivcev:

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na FIŠ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za eno četrtino oz. 25 % delovnega časa,
  • ostali delavci, ki imajo na FIŠ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za eno četrtino oz. 25 % delovnega časa in
  • študenti.
Skip to content