Na 108. seji senata, dne 28. 5. 2024, je Senat FIŠ sprejel Sklep o začetku postopka za izvolitev članov Senata Fakultete za informacijske študije v Novem mestu iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev za mandatno obdobje 1. 10. 2024 – 30. 9. 2028.

Kandidate za člana Senata FIŠ lahko predlagajo najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora FIŠ (28. člen Statuta FIŠ).

Predlog, podan na priloženem obrazcu, se najkasneje do petka, 26. 7. 2024 do 10. ure dostavi v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v zaprti kuverti s pripisom: »Predlog za člane Senata Fakultete za informacijske študije v Novem mestu – ne odpiraj« ali ga pošlje na e-naslov info@fis.unm.si s pripisom (zadeva): »Predlog za člane Senata Fakultete za informacijske študije v Novem mestu – ne odpiraj«.

Skip to content