Obdobje poteka: 1. 2. 2013 – 30. 7. 2014
Financer: trg
Sodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije

Raziskovalni vavčer – Mikrografija

Obdobje poteka: 1. 2. 2013 – 30. 7. 2014
Financer: trg
Sodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije

Poslovni proces, ki se začne s prejemom računa, konča pa z njegovim plačilom, je prisoten v vsakem podjetju. Glavna razlika med podjetji pa je, kako jih to potrdi. Vsi ostali deli postopka so si zelo podobni. Enako velja za obliko in vsebino prejetih računov. Vsi vsebujejo več ali manj enake podatke, razlikujejo pa se le po izgledu. Tako je večina podatkov, ki bi jih želeli identificirati v procesu plačila, enakih. Lahko govorimo o standardnem naboru metapodatkov, ki so redno zajeti v procesu (npr. številka računa, znesek računa, datum plačila, davčna številka, itd.). 

Danes se večina podjetij zanima za avtomatizacijo poslovnih procesov, v kateri so zajete velike količine podatkov iz vhodnih dokumentov. Glavni cilj tega projekta je tako razviti aplikacijo za zajem podatkov in optično prepoznavanje znakov, ki bi bolje ustrezala majhnim in srednje velikim podjetjem, hkrati pa bi bila tudi cenovno dostopna. 

Osnovni pregled trga pokaže, da obstaja velik potencial za uporabo take aplikacije. Bistveni elementi takega izdelka so OCR motorji in z njimi povezane funkcionalnosti. Poleg komercialnih knjižnic (SDK) za OCR, obstajajo tudi nekatere odprtokodne rešitve. Odločitev o uporabi posamezne rešitve ima lahko dolgoročne posledice, zato bomo opravili naslednje raziskave preden bomo sprejeli končno odločitev o najbolj primernem OCR in s tem povezanimi drugimi funkcionalnostmi:

  • identifikacija najpomembnejših OCR izdelkov in s tem povezane SDK na trg (plačljive in odprtokodne), ki omogočajo razvoj lastnih aplikacij,
  • primerjava ugotovljenih OCR rešitev,
  • slovenska tržna raziskava o uporabi poslovnih aplikacij (ERP, CRM),
  • raziskava o najbolj pogosto uporabljanih metapodatkih o računih (pričakovani rezultat je standardiziran nabor meta podatkov),
  • razvoj prototipa aplikacije,
  • raziskava o stroškovni učinkovitosti takšnega proizvoda.

Vodja projekta: viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc

Skip to content