Razvojni center Novo mesto, je dne 29. 6. 2023 gostil srečanje partnerjev konzorcija projekta SRC-EDIH. Srečanje se je začelo s pregledom zapisnika prejšnjega sestanka.

Sledilo je vsebinsko poročanje vodij posameznih delovnih sklopov (WP1-WP7), nato pa še finančno poročanje. V nadaljevanju so bile s strani koordinatorja projekta predstavljene novosti na projektu in sicer informacije o nacionalnem financiranju, aktivnosti ob prihajajoči konferenci EDIH Network Summit 2023, predlog uvedbe CRM sistema in predlog novega cenika storitev SRC-EDIH. Prav tako so bile predstavljene prihajajoče aktivnosti na projektu do konca leta 2023. Prvi del srečanja se je zaključili z druženjem ob pogostitvi.

V drugem delu srečanja se je sestal Odbor za spremljanje projekta SRC-EDIH. Na prvem delovnem sestanku so se seznanil s predlogom novega cenika storitev SRC-EDIH in uvedbo CRM sistema na nivoju projekta.

Dogodek se je zaključil s pregledom predvidenih aktivnosti do konca koledarskega leta.

Skip to content