Obdobje trajanja: 01. 01. 2023 – 30.06.2026

Projekt sofinancirata: Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija –  NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Naziv projekta: NOO Odprta znanost – SPOZNAJ

Vrsta projekta: Znanstveno raziskovalni  projekt

Koordinator projekta: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Vodji projekta na FIŠ: doc. dr. Katarina Krapež in doc. dr. Nuša Erman

Kratek opis projekta:

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani z 20 konzorcijskimi partnerji Projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, izvaja prilagoditev delovanja z načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Ta obsega odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenja kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanja občanov v znanstvenoraziskovalno delo.

Namen projekta je izobraževanje, ozaveščanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in kompetencami s področja odprte znanosti.  Pripravljajo se izobraževalna gradiva, vzpostavlja podporna struktura ter prilagoditev mehanizmov delovanja konzorcijskih partnerjev v skladu z načeli odprte znanosti.

Do zaključka projekta bo konzorcij izvedel najmanj 30 javnih predavanj o aktualnih temah s področja odprte znanosti ter 4 nacionalne dogodke z mednarodno udeležbo. Pomen odprte znanosti se bo v čim večji meri širil znotraj konzorcija, kakor tudi v strokovni in splošni javnosti.

Skip to content