V času od 18. do 20. novembra 2021 bodo potekale volitve v Študentski svet FIŠ in druge organe FIŠ.

Do 9. novembra 2021 smo prejeli naslednje kandidature:

a.) Študentski svet (voli se 7 članic/članov):

 1. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS
 2. Žiga Šume, absolvent VS
 3. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 4. Žiga Žlogar, študent. 3. letnika VS
 5. Gregor Janez Grajzar, študent 3. letnika VS
 6. Irena Mostek, študentka 2. letnika DR
 7. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 8. Mateja Lesar, absolventka DR

b.) Akademski zbor FIŠ (voli se 6 članic/članov):

 1. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS
 2. Žiga Šume, absolvent VS
 3. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 4. Žiga Žlogar, študent. 3. letnika VS
 5. Gregor Janez Grajzar, študent 3. letnika VS
 6. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR

c.) Senat FIŠ (voli se 3 predstavnike):

 1. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS
 2. Žiga Šume, absolvent VS
 3. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 4. Žiga Žlogar, študent. 3. letnika VS
 5. Gregor Janez Grajzar, študent 3. letnika VS
 6. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 7. Mateja Lesar, absolventka DR

d.) Upravni odbor FIŠ (voli se 1 predstavnik):

 1. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS
 2. Žiga Šume, absolvent VS
 3. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 4. Žiga Žlogar, študent. 3. letnika VS
 5. Gregor Janez Grajzar, študent 3. letnika VS
 6. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 7. Mateja Lesar, absolventka DR

e.) Komisija za študijske in študentske zadeve (voli se 1 predstavnik):

 1. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS
 2. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 4. Mateja Lesar, absolventka DR

f.) Disciplinska komisija za študente (voli se 2 predstavnika):

 1. Žiga Šume, absolvent VS
 2. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR

g.) Komisija za priznanja (voli se 1 predstavnik):

 1. Žiga Šume, absolvent VS
 2. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 4. Mateja Lesar, absolventka DR

h.) Komisija za etičnost raziskovanja (voli se 1 predstavnik):

 1. Žiga Šume, absolvent VS
 2. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 4. Mateja Lesar, absolventka DR

i.) Komisija za kakovost in evalvacije (voli se 1 predstavnik):

 1. Žiga Šume, absolvent VS
 2. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 4. Mateja Lesar, absolventka DR

Zaradi nezadostnega števila prejetih kandidatur je bil skladno s Sklepom o začetku postopka volitev v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2021/22 rok za oddajo kandidatur podaljšan do 9. 11. 2021.

Volitve bodo potekale od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020 prek spletnega referata.

Študijsko obdobje je eno najlepših obdobij v življenju, ko smo lahko še posebej aktivni in kreativni. Vabimo vas, da se dodatno angažirate in svoj potencial posvetite sooblikovanju boljšega študijskega okolja na FIŠ. 

VABLJENI!

 

Skip to content