Obdobje trajanja: 1. 11. 2023 – 31. 10. 2026

Naziv projekta: Telemedicine Education Advancement through Micro-credentials  (razpis: KA220-01-2023)

Akronim projekta: TEAM

Koordinator projekta: Fakulteta za informacijske študije Novo mesto

Vodja projekta na FIŠ: doc. dr. Erika Džajić Uršič

Partnerji: 

RIT (Hrvaška), UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER (Grčija), UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA (Romunija), DNIPRO STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukrajina), KVARNER HEALTH TOURISM CLUSTER (Hrvaška), OIM ORTOPEDSKI INŽENIRING, DEJAN TAŠNER S.P. (Slovenija), BIOASSIST SA (Grčija), INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES (Belgija)

Vrsta projekta: Znanstveno-raziskovalni projekt

Kratek opis projekta:

Projekt TEAM si prizadeva za razvoj izobraževanja in prakse na področju digitalnega zdravja in telemedicine, pri čemer je njegova glavna ciljna regija jugovzhodna Evropa in Ukrajina. Cilji projekta TEAM vključujejo spodbujanje inovativnih pedagoških praks, razvoj prilagodljivih mikro-akreditacij na področju telemedicine, reševanje ovir pri sprejemanju telemedicine, spodbujanje medsektorskega sodelovanja in opremljanje študentov ter strokovnjakov s ključnimi kompetencami na področju digitalnega zdravja. Projekt namerava te cilje doseči s pomočjo aktivnosti, kot so analiza potreb, razvoj mikro-akreditacij ter priporočil za politike. Pričakovani rezultati zajemajo izboljšano izobraževalno ponudbo na področju telemedicine, okrepljena znanja strokovnjakov ter povečano sposobnost visokošolskih ustanov, da zadovoljijo potrebe spreminjajočega se zdravstvenega sektorja. To bo koristilo tako študentom kot tudi družbi kot celoti.

Projekt sofinancirata: Evropska komisija in Program Erasmus+

Financira EU angleški logotip
Skip to content