Naša fakulteta je kot vodilni partner, v sodelovanju s štirimi drugimi partnericami projekta GREEN&STEM, uspešno zaključila že 2. od 3. mobilnosti v okviru Učnih in izobraževalnih aktivnosti.

Mobilnosti so se udeležili zaposleni iz partnerskih organizacij in učenci partneric 3 osnovnih šol iz Španije, Makedonije in Slovenije. 

Prva mobilnost je od 20. do 23. 3. 2023 potekala v Burgosu v Španiji v organizaciji partnerice Collegio Virgen de la Rosa, druga mobilnost pa je potekala prejšnji teden, od 15. do 19. 5. 2023 v Skopju v Makedoniji v organizaciji partnerice OOU Naum. Zadnja mobilnost je predvidena v septembru 2023 v organizaciji OŠ Vrhovci.

Na mobilnostih učenci (skupaj po 32 učencev iz vseh 3 partneric osnovnih šol) s pomočjo učiteljev, preizkušajo lokalne GREEN&STEM učne poti (vsaka partnerica projekta je razvila 2 učni poti v svoji matični državi), se učijo snovi, ki jo le-te obravnavajo, spoznavajo kulturo gostujoče države itd. Učne poti so namenjene učencem, starim od 8 do 16 let. Več informacij o učnih poteh in o projektu je na voljo na spletni strani projekta.

Skip to content