V sklopu projekta »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)« v okviru projekta »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«, ki je bil pridobljen v sklopu javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katerega financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, je doc. dr. Urška Fric 23. 7. 2021 zaključila usposabljanje multiplikatorjev na Carintia University of Applied Sciences, Health Sciences and Social Work v Feldkirchnu – Karintiji, avstrijski zvezni deželi Koroška.

Carintia University of Applied Sciences oz. Fachhochschule Kärnten (FH Kärnten) je bila ustanovljena leta 1995 s sedežem v Špitalu ob Dravi v avstrijski zvezni deželi Koroške. Od leta 2002 FH Kärnten deluje kot neprofitna zasebna fundacija (gemeinnuetzige Privatstiftung), ki na prvi in drugi stopnji izobražuje s področja štirih študijskih programov na štirih kampusih avstrijske zvezne dežele Koroške. Študijski programi se izvajajo v obliki full-time in part-time, work friendly, in sicer s področja gradbeništva in arhitekture, inženiringa in informacijske tehnologije, managementa, ter s področja zdravstvenih znanosti in socialnega dela.

Doc. dr. Urška Fric se je usposabljala s področja prožnih in novih pristopov pri poučevanju raziskovalne metodologije, natančneje pri poučevanju kvalitativnega raziskovanja – od zasnove do izvedbe uporabnih kvalitativnih raziskav v praksi. Pri tem je skupaj s kolegi Inštituta za uporabne raziskave o staranju ter Oddelka za medgeneracijsko solidarnost, aktivnost in civilno družbo, primerjala pristope, ki se uporabljajo pri poučevanju. Primerjava faz v kvalitativnem raziskovanju (upoštevajoč uporabljane pri poučevanju, ki temeljijo na priznanih tujih avtorjih s tega področja) je rezultirala v skupno re-definiranje in osnutek priprave prožnejših faz, ki bi jih lahko uporabili pri poučevanju in bodo tako predstavljale prenos znanja, ki je namen usposabljanja multiplikatorjev.

Prenos znanja multiplikatorja bo doc. dr. Urška Fric izvedla 16. septembra 2021 s pričetkom ob 10.00. V primeru ugodnih razmer se bo odvil na lokaciji Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, v primeru poslabšanja razmer pa bo zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev epidemije potekal online – s pomočjo komunikacijskega orodja Zoom. Vabljeni, da se na prenos znanja v naslednjih tednih prijavite tukaj.

———-

Več podrobnosti o projektu je na voljo na povezavi.

Vodja projekta na FIŠ: doc. dr. Katarina Rojko

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

20210720_095802
Skip to content