Vlada Republike Slovenije je v sredo, 23. 3. 2022, sprejela Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (JRZ Rudolfovo). Gre za ustanovitev novega javnega raziskovalnega zavoda, prvega v Jugovzhodni Sloveniji, pri čemer je sodelovala tudi naša fakulteta.

Predsednik Upravnega odbora FIŠ prof. dr. Borut Rončević je ob tej priložnosti povedal: “Na FIŠ smo ponosni, da smo pri tej iniciativi tvorno sodelovali z Razvojnim centrom Novo mesto in Mestno občino Novo mesto. FIŠ ostaja konstruktiven partner pri razvojnih pobudah Novega mesta, širše regije in Slovenije.”

JRZ Rudolfovo bo s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega tehnološkega znanja ustvarjal ekosistem novih malih in srednjih podjetij, ki bodo visoko inovativna, temeljila bodo na visoki tehnologiji in bodo temu geografskemu območju dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti.

Bližina JRZ Rudolfovo bo omogočala tudi sedanjim velikih in srednjim podjetjem, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost.

Z ustanovitvijo novega javnega raziskovalnega zavoda se bodo povečala javna vlaganja v raziskovalno razvojno dejavnost (RRD) in tudi število raziskovalcev v Jugovzhodni Sloveniji in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. JRZ Rudolfovo bo nadaljeval in izrazito nadgradil delo Centra razvoja, raziskav in inovacij, Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki deluje v sklopu Razvojnega centra Novo mesto, posameznih dejavnosti javne Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter digitalnega stičišča SRC-EDIH v nastajanju, ki povezuje znanstvene, tehnološke in razvojne potenciale v regiji in širše, ki že imajo pozitivne učinke.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Skip to content