V torek, 7. 7. 2020, so bile na FIŠ volitve dekana za mandatno obdobje 1. 10. 2020 – 30. 9. 2024. V ta namen je bil po zakonu in statutu oblikovan poseben elektorat sestavljen iz zaposlenih pedagoških delavcev, nepedagoških delavcev in sodelavcev ter študentov. S tajnim glasovanjem je bil izvoljen novi dekan. To je postal prof. dr. Matej Makarovič. Senat FIŠ ga je na svoji seji 9. 7. 2020 razglasil za dekana.

Prof. dr. Matej Makarovič bo funkcijo dekana prevzel s 1. oktobrom 2020.

Skip to content