Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • Junior sistemski inženir omrežij M/Ž: Unistar LC d.o.o. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: konfiguracija, vzdrževanje, spremljanje in odpravljanje težav na strojni in programski opremi, pomoč in podpora pri implementaciji omrežnih rešitev, pomoč pri pripravi nadgradenj obstoječih omrežnih sistemov in storitev, pomoči pri upravljanju in vzdrževanju mrežnih gradnikov (stikal, usmerjevalnikov), skrb za interno tehnično dokumentacijo v skladu z interno IT-politiko. Več informacij na povezavi
  • Senior sistemski inženir omrežij M/Ž: Unistar LC d.o.o. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: načrtovanje in izvedba namestitev omrežne opreme ter konfiguriranje omrežnih naprav, zagotavljanje operativnosti in varnostni omrežja, diagnostika in odprava napak na omrežju, vzdrževanje programske opreme na omrežnih napravah,  analiza strojne opreme, podajanje predlogov za novo strojno opremo in spremembo arhitekture za odpravo ozkih grl, varnostnih lukenj in povečanje kapacitet,  izvajanje posegov v omrežju v skladu s postavljenimi konfiguracijami in politiko upravljanja sprememb, monitoring delovanja omrežja in omrežnih naprav, izvedba vzdrževalnih del in sistemskih nadgradenj,  skrb za ustrezno podpiranje sodobnih protokolov in priključitev naprav,  zasnova, upravljanje in orkestracija omrežnih avtomatizacijskih tehnologij in skrb za sistemsko in projektno dokumentacijo. Več informacij na povezavi
  • Inženir za IT sisteme M/Ž: T – 2 d.o.o. išče osebo za delo z bazami, SQL programiranje, analizo poslovnih procesov in pripravo programskih rešitev ter sposobnost priprave vsebinskih specifikacij in usklajevanje pri reševanju poslovnih problemov. Več informacij na povezavi
  • Informatik – sistemski inženir, programer M/Ž: Roltek d.o.o. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: administracija erp sistemov, razvoj (java, php), administracija it infrastrukture, podpora uporabnikom erp sistema, razvoj trenutnega erp sistema, optimatizacija procesov z digitalno podporo, natančno dokumentiranje dela in izdelava dokumentacije in poročil. Več informacij na povezavi
  • Sistemski inženir za ORACLE podatkovne zbirke in aplikacijske strežnike M/Ž: OSI d.o.o. išče osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje: vsaj štiri leta delovnih izkušenj; VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe (računalniške ali druge primerljive smeri); poznavanje podatkovnih baz; poznavanje varnostnih zahtev; poznavanje področja virtualizacije (VM, docker); poznavanje sistemske programske opreme in strežniških platform (Linux, Microsoft) ter orodij za sistemsko administracijo; poznavanje področja računalniških mrež in internetnih tehnologij; razvite sposobnosti samostojnega in timskega dela, natančnost, samoiniciativnost, komunikativnost, inovativnost in pozitivna naravnanost; sposobnost reševanja kompleksnih problemov;  pripravljenost na stalno učenje in razvoj; aktivno znanje angleškega jezika in vozniški izpit kategorije B. Več informacij na povezavi
Skip to content