Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti za študente vseh višješolskih in visokošolskih programov 1., 2. in 3. stopnje prinaša subvencionirane tečaje naprednih digitalnih veščin in digitalne bone v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme. 

Upravičenci bodo lahko začeli unovčevati digitalne bone 15. junija, z njimi pa bodo lahko kupili bodisi novo ali pa rabljeno računalniško opremo, pa naj gre za prenosni, namizni ali tablični računalnik, računalniški zaslon, večfunkcijsko napravo … Brezplačni tečaji naprednih digitalnih veščin bodo za vse študente na voljo od jeseni 2022.

Nekaj ključnih informacij za študente iz Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti:

Digitalni boni v vednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme

  • Digitalni boni za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme bodo vnovčljivi od 15. 6. 2022.  
  • Gre za dobroimetje, ki ga upravičenec lahko unovči pri ponudniku blaga, ta pa vrednost prejme iz državnega proračuna.
  • Upravičenec digitalnega bona lahko bon izkoristi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih blaga.
  • Če upravičenec digitalnega bona ne unovči v času njegove veljavnosti ali ga ne unovči v znesku dobroimetja, od Republike Slovenije ne more zahtevati izplačila vrednosti bona v denarju. 
  • Upravičenci, ki se šolajo v tujini, morajo za vpis v evidenco upravičencev do digitalnega bona za leto 2022 pristojnemu organu predložiti dokazilo o šolanju na stopnji, primerljivi stopnjami teh ciljnih skupin.
  • Digitalni bon bodo letos lahko upravičenci unovčili za nakup prenosnega, namiznega ali tabličnega računalnika, računalniškega zaslona, multifunkcijske naprave itd. Celoten seznam je opredeljen v Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.
  • Digitalni boni so zasnovani po zgledu turističnih bonov.

Brezplačni tečaji naprednih digitalnih veščin

  • Brezplačni tečaji naprednih digitalnih veščin bodo za vse študente na voljo že od jeseni 2022.
  • Tečaji se bodo subvencionirali prek javnih razpisov.
  • Mladim bodo omogočeni brezplačni tečaji naprednih digitalnih veščin, kot so programiranje, robotika, umetna inteligenca in digitalno podjetništvo.