Karierni center z vami deli sveže zaposlitvene oglase:

  • C# Back-end developer M/Ž: Trescon d.o.o. išče osebo, ki bo skrbela za načrtovanje in razvoj novih aplikacij za polnjenje po principu priključi in polni, kjer se vozilo avtomatsko avtorizira v sistem brez nepotrebne uporabe kartic in telefona, vzdrževanje in nadgradnja obstoječih rešitev za povezovanje z roaming platformami, plačilnimi sistemi, sistemi upravljanje z močjo, ter ostalimi integracijami, ohranjanje stika z najnovejšimi tehnologijami. Več si preberite tukaj
  • Junior Magento razvijalec M/Ž: Ms3 d.o.o. išče osebo za delo na sistemu Magento, kjer se vzpostavljajo spletna mesta in aplikacije za domače in tuje naročnike. Več si preberite tukaj.  
  • Arhitekt poslovno informacijskih rešitev M/Ž: Petrol d.d. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: priprava strateških smernic in načrtov arhitekture poslovno informacijskega sistema; priprava podlag za odločanje o ključnih arhitekturnih odločitvah; izvajanje procesa upravljanja arhitekture poslovno informacijskega sistema; vzdrževanje repozitorija obstoječega stanja arhitekture; sodelovanje pri projektih prenove poslovanja; priprava poslovne, informacijske in aplikacijske arhitekture pri projektih razvoja informacijskih sistemov; usmerjanje razvoja informacijskih sistemov skladno s sprejeto arhitekturo poslovno informacijskega sistema; zagotavljanje skladnosti arhitekture poslovno informacijskega sistema s strategijo ter plani podjetja; koordinacija in komunikacija s vsemi deležniki arhitekture in podpora vodji projekta. Več si preberite tukaj
  • IT projektni vodja – poslovni analitik M/Ž: Petrol d.d. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: zajem, analiza in upravljanje poslovnih ter uporabniških zahtev za potrebe informacijskih rešitev; načrtovanje informacijske rešitve: priprava zahtev za informacijsko rešitev po klasičnem ali agilnem pristopu (funkcionalne specifikacije, primeri uporabe, domenski modeli, procesni modeli, prototip, “user story”); priprava poslovne in aplikacijske arhitekture; priprava druge projektne dokumentacije; priprava zahtev za razvoj ali nakup informacijske rešitve (RFI, RFQ); ocena napora, časa in investicije v predlagano rešitev; zagotavljanje skladnosti predlagane informacijske rešitve s strategijo ter plani podjetja; usklajevanje predlagane rešitve s ciljno arhitekturo poslovno informacijskega sistema podjetja; koordinacija in komunikacija s vsemi deležniki informacijske rešitve; koordinacija razvojnega tima ali zunanjih izvajalcev pri razvoju rešitve; sodelovanje pri uvajanju informacijske rešitve (lahko vključuje tudi testiranje, pilotsko uvajanje, izobraževanje); podpora vodji projekta. Več si preberite tukaj.
  • Sodelavec v podpori M/Ž: SETCCE d.o.o išče osebo za pomoč naročnikom doma in v tujini pri reševanju težav (tudi v času dežurstva), poustvarjanje prijavljene težave in poročanje razvojni ekipi o morebitnih hroščih, pripravljanje odgovorov na najbolj pogosta vprašanja naročnikov in partnerjev, z uporabo svojih znanj in veščin pomaganje razvojni ekipi pri izboljšanje izdelka, samostojno nameščanje strežniško programske opreme. Več si preberite tukaj.
Skip to content