Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • Načrtovalec informacijskih sistemov – svetovalec v organizacijski enoti Razvoj centralnih bančnih sistemov M/Ž: NLB d.d. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: uporaba tehnik načrtovanja za pripravo sistemskih specifikacij razvoja informacijskih sistemov, analiza in načrtovanje obstoječih ter novih informacijskih sistemov, koordinacija odprave napak v delovanju informacijskih sistemov, testiranje informacijskih / programskih rešitev, uvajanje novih standardov in novih orodij za načrtovanje programskih rešitev, sodelovanje pri načrtovanju strategije in arhitekture računalniških informacijskih procesov, skrbništvo in koordinacija razvojnih del z zunanjimi izvajalci, pripravljanje funkcionalnih oz. sistemskih specifikacij za razvoj novih informacijskih rešitev oz. spremembe obstoječih, sodelovanje pri analizah, ocenah dela in drugih aktivnostih razvojnega procesa, izvajanje tehnološkega skrbništva informacijskih sistemov, opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog organizacijske enote, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa in sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več preberite tukaj
  • Samostojni razvijalec programske opreme v organizacijski enoti Razvoj centralnih bančnih sistemov M/Ž: NLB d.d. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: načrtovanje, razvijanje (programiranje), vzdrževanje in dopolnjevanje programskih rešitev, uvajanje novih orodij za relacijske baze podatkov pri razvoju aplikacij, uvajanje in nadzor standardov zaščite in kvalitete v informacijske sisteme, sodelovanje pri uvajanju novih tehnologij in standardov za razvoj programskih rešitev, testiranje informacijskih / programskih rešitev , skrbništvo in koordinacija razvojnih del z zunanjimi izvajalci, prenosi informacijskih rešitev med razvojnimi in produkcijskimi okolji, sodelovanje pri analizah, ocenah dela in drugih aktivnostih razvojnega procesa, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa in sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več preberite tukaj
  • Samostojni analitik informacijskih sistemov v organizacijski enoti Razvoj uporabniških rešitev M/Ž: NLB d.d. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: specifikacija funkcionalnostnih zahtev poslovno informacijskih rešitev, analiza in načrtovanje nadgradenj obstoječih ter novih informacijskih sistemov, analiza funkcionalnih skladnosti in napak v delovanju informacijskih sistemov, testiranje informacijskih / programskih rešitev, sodelovanje pri izdelavi standardov in uvajanju novih orodij za načrtovanje programskih rešitev, skrbništvo in koordinacija razvojnih del z zunanjimi izvajalci, pripravljanje funkcionalnih oz. sistemskih specifikacij za razvoj novih informacijskih rešitev oz. spremembe obstoječih, sodelovanje pri analizah, ocenah dela in drugih aktivnostih razvojnega procesa, izvajanje tehnološkega skrbništva informacijskih sistemov, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa in sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več preberite tukaj
  • Sistemski inženir III M/Ž: Deželna banka Slovenije d.d. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: inštalacija in vzdrževanje sistemske programske opreme, strojne programske opreme in računalniške komunikacijske opreme, v sodelovanju z dobaviteljem le te, izdelava navodil in priročnikov s področja uporabe sistemske programske opreme, računalniške strojne opreme in računalniške komunikacijske opreme, sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah in mentorstvo in inštruktorstvo. Več preberite tukaj.
  • Poslovni analitik M/Ž: REKRUTER jkps d.o.o išče osebo za pridobivanje podatkov in kreiranje le-teh v skladu z določenimi smernicami, analiziranje in interpretacija podatkov, prepoznavanje trendov in vzorcev, priprava poslovnih prezentacij, redna komunikacija z vodstvom, posodabljanje baze podatkov v sistemu SAP in sodelovanje v projektnih skupinah. Več preberite tukaj
Skip to content