Karierni center FIŠ vam posreduje nova prosta delovna mesta:

  • Sodelavec v IT M/Ž: Montecristo SL d. o. o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: pomoč in sodelovanje pri razvoju novih programskih funkcionalnosti v sodelovanju z zunanjim podjetjem, operativno delo ERP – (odpiranje uporabnikov, licenc, EDI operativa …), zagotavljanje potrebnih informacij lastnikom procesov in ostalim udeležencem v procesih, izvajanje tehnične podpore, zagotavljanje kakovostnih storitev informacijske tehnologije, IT podpora vsem zaposlenim. Več informacij na povezavi.
  • Strokovnjak za integracije in razvoj programske opreme M/Ž: Petrol d.d., išče osebo, ki bo zadolžena za: načrtovanje integracij in aplikacij za sinhronizacijo med komponentami informacijskega sistema, razvoj aplikacij v TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks 6 in občasno v javi, sodelovanje na projektih z ostalimi ekipami v IT, testiranje rešitev in dokumentacija, skrb za aplikacijsko okolje ter vzpostavljene integracije. Več informacij na povezavi.
  • Organizator poslovnih procesov v mednarodnem okolju M/Ž: Spar Slovenija d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: analiziranje, modeliranje in optimizacijo poslovnih procesov, mednarodno uskajevanje in standardiziranje procesov, vodenje in sodelovanje na velikih mednarodnih projektih, pripravo specifikacij ali načrtov za informacijsko podporo procesom, uskajevanje pri razvoju internega informacijskega sistema, šolanje in podpora uporabnikom informacijskega sistema, vodenje in sodelovanje z mednarodnimi sodelavci. Več informacij na povezavi.
  • Svetovalec v oddelku e-Poslovnih rešitev M/Ž: Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: analiza najbolj kompleksnih end-to-end poslovnih procesov stranke, razumevanje in opredelitev njihovih zahtev, pojasnjevanje poslovnih koristi in definiranje najzahtevnejših rešitev, priprava konceptov rešitev znotraj svojega področja ter v navezavi s ostalimi področji in drugimi rešitvami ali integracijami, izvajanje IT svetovanja na kompleksnih projektih, priprava specifikacij, tehnične dokumentacije in navodil, priprava in izvajanje izobraževanj, interno in eksterno, razvojno spremljanje novosti z vidika celostne aplikacijske rešitve in njenih sestavnih delov (GUI, tehnični vidiki in spremembe, metodologije). Več informacij na povezavi.
  • Sistemski inženir M/Ž: Troia d.o.o., išče osebo, ki bo opravljala naslednje naloge: osnovne nadgradnje informacijskih sistemov, kontinuirano izobraževanje in razvijanje na področju tehnologije in razvoja trenutnega portfelja podjetja, priprava tehnične rešitve, interno testiranje in priprava za implementacijo, priprava tehnične dokumentacije pripravljene rešitve, priprava osnovnih analitik in poročil v različnih programskih orodjih, kontinuirano proaktivno izobraževanje, sodelovanje, proaktivno učenje in prenašanje znanja v okviru teama in podjetja, skrb za interno infrastrukturo, skrb za strežnike, tehnično in strežniško okolje. Več informacij na povezavi.
Skip to content