Posveti in konference

Fakulteta za informacijske študije letno organizira mednarodno konferenco o informacijski tehnologiji in informacijski družbi (International Conference on Information Technologies and Information Society – ITIS). Dogodek predstavlja pomembnejši znanstveni in strokovni forum vede o informatiki na območju Jugovzhodne in Centralne Evrope. V sodelovanju s Sekcijo za informatiko v okviru Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine pa FIŠ letno sodeluje tudi pri pripravi Posveta dolenjskih in belokranjskih informatikov.

  • 25 marca, 2010

3. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je v okviru Sekcije za informatiko v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije (FIŠ) ...

  • 26 marca, 2009

2. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov

Dobro obiskan posvet 26. 3. 2009 je na Otočcu uspešno potekal 2. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov, ki ga je organizirala GZDBK v sodelovanju...

  • 12 marca, 2009

ISIT 2009

Dolenjske Toplice, 12. - 13. 10. 2009 Mednarodno znanstveno konferenco Informacijska družba in informacijska tehnologija ISIT 2009, ki se je odvijala...

Zimske in poletne šole

Za še bolj vedoželjne imamo dodatno ponudbo. Ker ni znanja nikoli dovolj, prirejamo različne dodatne izobraževalne dogodke. Vabimo vas, da obiščete naše zimske in poletne šole in na informatiko pogledate z drugega zornega kota.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

  • 27 januarja, 2012

Zimski tabor FIŠ – FUDŠ 2012

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu sta organizirali 2. ZIMSKI...

  • 7 junija, 2011

Poletna šola 2011 – Razvoj aplikacij za mobilne platforme

Namen poletne šole je bil udeležence seznaniti s temeljnimi tehničnimi znanji s področja razvoja mobilnih aplikacij, s čimer so pridobili osnovno zavedanje...

  • 28 januarja, 2011

Zimski tabor FIŠ – FUDŠ 2011

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici sta organizirali 1. ZIMSKI TABOR...

  • 5 julija, 2010

Poletna šola 2010 – Uvedba ERP sistemov v podjetja

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada Evropske Unije s področja razvoja človeških...

  • 22 februarja, 2010

Zimska šola 2010

Med 22. in 26. februarjem 2010 je potekala Zimska šola, ki je bila namenjena dijakom in študentom. Izbirali so lahko...

Akademski dogodki

Akademski večeri so priložnost za spoznavanje zanimivih gostov in uvid v njihova razmišljanja, za izmenjavo mnenj in prijetno druženje s kolegi različnih profesij. Predstavljajo nadaljevanje večletne tradicije tematskih večerov Dolenjske akademske pobude – DAP, ki so v naši regiji postali prepoznaven prostor za razvijanje in animiranje akademskega razmišljanja. Z Akademskimi večeri spodbujamo tudi željo po zaokrožitvi visokošolskega prostora naše regije v Univerzo v Novem mestu.

Akademski forumi so enodnevna posvetovanja, okrogle mize, konference ali delovna srečanja. Kot dogodek akterjev univerzitetnega prostora v Novem mestu so nadgradnja Akademskih večerov in potekajo v polletni frekvenci. Z njimi prispevamo k nenehnemu izboljševanju ustvarjalnih potencialov naše regije, zato obravnavajo teme, ki so aktualne, zanimive in strateško pomembne. Kot rezultat vsakega foruma bodo pripravljeni sklepi in usmeritve, ki bodo prispevale k hitrejšemu in uravnoteženemu trajnostnemu razvoju regije.

Skip to content