Doc. dr. Urška Fric je bila na razpisu ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH uspešna pri prijavi Jean Monnet Module ‘FIS NODE for Transition from the Linear to the Circular Economy’. Projekt, ki bo trajal v obdobju med 1. februarjem 2022 in 31. decembrom 2025, sofinancira Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) v okviru Evropske komisije.

Vodja projekta, doc. dr. Urška Fric je ob tem zapisala. »Tranzicija iz linearnega v krožno gospodarstvo predstavlja eno izmed prioritet današnjega gospodarstva in s tem enega izmed globalnih trendov – tako v Sloveniji, Evropski uniji (EU), kot zunaj njenih meja. Krožno gospodarstvo pri tem odpira nove poslovne priložnosti, ustvarja nove poslovne modele in razvija nove trge. Ambiciozna okoljska politika EU in njene finančne podpore Evropske komisije (EK), pa deležnikom pomagajo prepoznavati in uresničevati ne le ekološke, temveč tudi gospodarske in družbene koristi krožnega gospodarstva. Če želimo v celoti izkoristiti prednosti prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo, bo potrebno delo na tem področju pospešiti – kot tudi nasloviti nekatera ključna področja, ki vplivajo na njegovo izvajanje, pa so trenutno še delno zamegljena.

‘FIS NODE for Transition from the Linear to the Circular Economy’ bo proces tranzicije iz linearnega v krožno gospodarstvo naslovil z naslednjimi dejavnostmi:

  • vpliv okoljske politike EU in njene finančne podpore EK, ki deležnikom pomaga prepoznati in uresničevati ekološke, gospodarske in družbene koristi krožnega gospodarstva;
  • vpliv sodobnih družbenih trendov, kjer si deležniki v procesu tranzicije vse bolj prizadevajo slediti okoljski zakonodaji in politikam EU;
  • vpliv sociokulturnih dejavnikov na deležnike v procesu tranzicije iz linearnega v krožno gospodarstvo;
  • prepoznavanje značilnosti ključnih deležnikov s pomočjo zakonitosti analize omrežij;
  • ustvarjanje uporabniku prijaznega in preprostega IKT vozlišča, z upoštevanjem načela oblikovanja uporabniške izkušnje (UXD) »manj je več«, katerega cilj bo pritegniti interese potencialnih deležnikov krožnega gospodarstva.

FIS NODE IKT VOZLIŠČE bo pretežno namenjeno vsem ciljnim skupinam (industrijski in neindustrijski sektor, oblikovalci politik, izobraževalne in raziskovalne organizacije, civilna družba in drugi) z namenom zagotavljanja:

  • pregleda okoljske politike EU in njenih finančnih instrumentov s strani EK;
  • transferja znanja in tehnologij med izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, ter gospodarstvom;
  • pregleda dobrih praks med deležniki na področju krožnega gospodarstva na ravni EU.«
»Projekt sofinancira Evropska Unija. Izražena mnenja in stališča so izključno mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo nujno tudi mnenja in stališč Evropske unije in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA), ne moreta biti odgovorni zanje.«
Skip to content