4. januarja 2023 smo začeli z izvajanjem polletnih izobraževanj v sklopu pilotnega projekta ”Naprednejša računalniška znanja”, ki posameznikom omogoča brezplačen razvoj digitalnih kompetenc in spretnosti, potrebnih za konkurenčnost na trgu dela.

Brezplačna polletna izobraževanja so zaradi svoje vsebine in načina izvajanja primerna za različne skupine udeležencev za namen vseživljenjskega učenja.

Na voljo sta dva tematska sklopa izobraževanj. V 4. januarja smo začeli s sklopom Digitalizacija, internet stvari ter industrijska avtomatizacija (DISIA), 10. januarja pa s sklopom Programiranje in razvoj aplikacij (PRA).

Polletna izobraževanja v sklopu projekta se bodo izvajala do vključno junija 2023, trikrat na teden v popoldanskem času v delni hibridni obliki – v živo v predavalnici ali v realnem času preko komunikacijske platforme Zoom. Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo udeleženci prejeli dokazilo o zaključenem polletnem izobraževanju in potrdilo o opravljenih izpitih.

Prosta vpisna mesta za izobraževalno leto 2023 smo zaradi velikega interesa zapolnili predčasno. Ker se bodo brezplačna polletna izobraževanja izvajala tudi v letu 2024, 2025, vabimo vse, ki ste zamudili vpis v leto 2023, da si rezervirate svoje mesto v izobraževalnem letu 2024 s klikom na povezavo: REZERVACIJA.

Polletni izobraževalni programi  bodo pripomogli k razvoju digitalnih kompetenc in spretnosti, ki so ključne za zelen in digitalen prehod ob upoštevanju potreb trga dela po znanjih in veščinah ter prestrukturiranju obstoječe in prihodnje delovne sile za oblikovanje Družbe 5.0. Pandemija COVID-19 in digitalni prehod sta pokazala kako pomembno je, da posamezniki pridobijo znanja, spretnosti in kompetence za današnji spremenljiv trg dela.

PROJEKT FINANCIRATA

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija – NextGenerationEU.

Financerji projekta Naprednejša računalniška znanja