Zaposlimo - Naprednejša računalniška znanja

V sklopu pilotnega projekta Naprednejša računalniška znanja, zaposlimo Asistenta z doktoratom ali Asistenta z magisterijem za opravljanje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, objavljanje rezultatov znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela v domači in mednarodni javnosti, opravljanje mentorstva pri diplomskih, magistrskih in doktorskih delih ter pri raziskovalnem delu študentov, vključevanje študentov in sodelavcev v svoje znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, skrb za mlad raziskovalni naraščaj.

– ASISTENT Z DOKTORATOM (H019001)

Trajanje zaposlitve: določen čas 31.12.2025

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 0 let

Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov: AN – angleški jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče

Zahtevana rač. znanja:

1 – urejevalniki besedil – 2 – zahtevno

2 – delo s preglednicami – 2 – zahtevno

4 – delo z bazami podatkov – 2 – zahtevno

 

 

Izobrazba:

doktorat znanosti; Statistika

 

Alternativna izobrazba:

doktorat znanosti, Informacijske
in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo

 

 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju zbiranja in urejanja podatkov, izvajanja analiz in evalvacij ter s poznavanjem področja visokega šolstva.

 

 

Znanja in sposobnosti:
organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, funkcionalna znanja (odlična sposobnost dela v Wordu, Excelu, Power Pointu, el. pošti, programih za analizo kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, odlično poznavanje merskih postopkov, obvladovanje analitičnih pristopov, svetovanje na osnovi rezultatov analiz in evalvacij, priprava poročil, odlične komunikacijske veščine, kreativnost, sposobnost učinkovite izvedbe analiz, natančnost, samoorganiziranost, samostojnost, samoiniciativnost, poslušnost, usmerjenost k ciljem, sposobnost hitrega učenja, zanesljivost, strpnost, potrpežljivost, visoka motiviranost)

 

 

Rok za prijavo: 22. 01. 2023

 

Življenjepis pošljite čimprej na elektronski naslov: pravno.kadrovska@fis.unm.si

– ASISTENT Z MAGISTERIJEM (H018001)

Trajanje zaposlitve: določen čas 31.12.2025

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 0 let

Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov: AN – angleški jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče

Zahtevana rač. znanja:

1 – urejevalniki besedil – 2 – zahtevno

2 – delo s preglednicami – 2 – zahtevno

4 – delo z bazami podatkov – 2 – zahtevno


Izobrazba:

magisterij znanosti (prejšnji); Statistika


Alternativna izobrazba:

magisterij znanosti (prejšnji),
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo


Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju zbiranja in urejanja podatkov, izvajanja analiz in evalvacij ter s poznavanjem področja visokega šolstva.


Znanja in sposobnosti:
organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, funkcionalna znanja (odlična sposobnost dela v Wordu, Excelu, Power Pointu, el. pošti, programih za analizo kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, odlično poznavanje merskih postopkov, obvladovanje analitičnih pristopov, svetovanje na osnovi rezultatov analiz in evalvacij, priprava poročil, odlične komunikacijske veščine, kreativnost, sposobnost učinkovite izvedbe analiz, natančnost, samoorganiziranost, samostojnost,  samoiniciativnost, poslušnost, usmerjenost k ciljem, sposobnost hitrega učenja, zanesljivost, strpnost, potrpežljivost, visoka motiviranost)


Rok za prijavo: 22. 01. 2023

Življenjepis pošljite čimprej na elektronski naslov: pravno.kadrovska@fis.unm.si

PROJEKT FINANCIRATA

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija – NextGenerationEU.

Financerji projekta Naprednejša računalniška znanja
Skip to content