Vodenje fakultete je s 1. 10. 2020 prevzel dekan prof. dr. Matej Makarovič.

Prof. dr. Makarovič je bil izvoljen na volitvah dekana, ki so potekale 7. 7. 2020. Izvoljen je bil za mandat od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2024.


“V veliko čast si štejem, da bom lahko v naslednjih štirih letih vodil Fakulteto za informacijske študije, saj gre za mlado in perspektivno, hkrati že izjemno kakovostno akademsko ustanovo. Njeni študijski programi namreč nudijo aktualne vsebine s področja informacijskih študij in računalništva, ki dajejo diplomantom ustrezno širino in prilagodljivost na nove in raznolike izzive. Ekipa zaposlenih na FIŠ si je v minulih letih pridobila bogate izkušnje pri nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, razvojnih, temeljnih in aplikativnih projektih. To so odlični temelji za nadaljnji razvoj, v katerem bomo sodelovali z vsemi deležniki, tudi z lokalnim, nacionalnim in mednarodnim okoljem,” je povedal prof. dr. Makarovič.

Novemu dekanu želimo uspešen mandat!

Fotografiji: prejšnji dekan prof. dr. Dejan Jelovac (levo) ob primopredaji z novim dekanom prof. dr. Matejem Makarovičem (desno).