Obdobje poteka: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2026

Sofinancer projekta: Evropska komisija, Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA)

Številka projekta: 101127584

Naziv projekta: Technology and Innovations for Agenda 2030 – EU Global Leadership

Akronim projekta: TIA2030

Razpis: ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Tema: ERASMUS-JMO-2023-COE

Tip akcije: ERASMUS Lump Sum Grants

Vrsta projekta: pedagoški projekt

Vodja projekta: prof. dr. Borut Rončević

Opis projekta:

Jean Monnet Center of Excellence z naslovom Tehnologija in inovacije za Agendo 2030 – globalno vodstvo EU (TIA2030) bo osrednje mesto za strokovnost in znanje o izvajanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 s strani Evropske unije. Evropska unija je sprejela Agendo 2030 kot svojo naslednjo veliko strategijo, s čimer je nadomestila Lizbonsko strategijo in strategijo Evropa 2020.

TIA2030 je zasnovana kot dopolnilo in nadgradnja dejavnosti sedanje Jean Monnet katedre z imenom Cultural political Economy of Europe 2030 (2020 – 2023), ki se osredotoča na premagovanje primanjkljaja izvajanja velikih strategij EU in vloge tehnoloških inovacij pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030.

TIA2030 bo vključevala različne ciljne skupine, kot so akademiki, študentje, strokovnjaki, politiki in uslužbenci, podjetja, civilna družba in splošna javnost. Vzpostavila bo infrastrukturo, metodologije, protokole in orodja za sistematično zbiranje, ocenjevanje in javno dostopnost že obstoječih dokumentarnih virov ter novih primarnih empiričnih podatkov. To bo osnova za večplastno politično razpravo z relevantnimi občinstvi (posebne sekcije na konferencah, skupni izleti in okrogle mize) ter podlaga za razvoj vsebin in orodij o temah EU, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo obstoječe tečaje in kurikulume (moduli tečajev, poletne šole, delavnice).

Skip to content