Obdobje poteka: 01. 10. 2018—30. 09. 2020

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Inštitut za medijske platforme

Trajnostno vedenje kot vidik globalnega državljanstva med mladimi v komparativni perspektivi (Znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Repubilko Slovenijo in ZDA 2018-2019)

Obdobje poteka: 01. 10. 2018—30. 09. 2020

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Inštitut za medijske platforme

Naziv projekta: Trajnostno vedenje kot vidik globalnega državljanstva med mladimi v komparativni perspektivi (Sustainable behaviour as an aspect of global citizenship among the youth in a comparative perspective)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Vodilni prijavitelj na slovenski strani

———-

Raziskovalno sodelovanje med slovenskim in ameriškim delom projektne skupine se je začelo v letu 2016, ko sta izr. prof. dr. Tea Golob in prof. dr. Matej Makarovič v okviru gostovanja na University of Hawaii at Manoa, predstavila svoje dosedanje raziskovalno delo na področju refleksivnosti med mladimi. Sodelovanje se je nadaljevalo v letih 2018 in 2019, ko je prof.dr. Makarovič gostoval na University of Hawaii at Manoa. V tem času je bila zasnovana skupna raziskava med dijaki, ki bi tematiko razvoja kozmopolitskega državljanstva, povezala s koncepti refleksivnosti in odgovornosti v individualnem, okoljskem in družbenem smislu. Bilateralni projekt je namenjen nadgradnji in izvedbi tovrstnih raziskovalnih izzivov.

Vodja bilateralnega projekta v Sloveniji: doc. dr. Tea Golob