Z vami delimo sveže zaposlitvene oglase:

  • Vodja IT oddelka M/Ž: REKRUTER jkps d.o.o. za svojega naročnika išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: organiziranje in zagotavljanje nemotenega dela IT oddelka, implementacija IT oddelka, zagotovitev varnosti IT sistema podjetja, skrb in planiranje nabave IT opreme za interno rabo, določitev budgeta in zagotovitev funkcionalnega sistema v okviru le-tega, postavitev in vzdrževanje IT infrastrukture, odpravljanje napak sistema, servisiranje, tehnična podpora, podpora uporabnikom informacijskega sistema in druga tehnična opravila na področju informatike in sistemske administracije. Več tukaj
  • Vodja IT projektov M/Ž: Comtrade d.o.o. išče osebo za sodelovanje s skrbnikom strank v predprodajnem procesu v povezavi z upravljanjem projektov ter oceno vložkov v projekt, iniciranje organizacije projekta po odobritvi projekta s strani stranke, vodenje projektov in priprava projektnih načrtov v skladu z zastavljenimi cilji, predstavljanje obsega, vsebine, mejnikov, časovnic in organizacijo projekta vsem članom skupine, zunanjim izvajalcem ter svetovalcem, upravljanje in nadzorovanje obsega projekta, mejnikov, stroškov in zagotavljanje kakovosti izvedbe projekta, koordiniranje in upravljanje z dodeljenimi viri na način, da se dosežejo rezultati projekta v okviru načrtovanih prizadevanj, rokov in kakovostnih zahtev, poročanje o stanju projektov strankam in vsem zainteresiranim deležnikom, upravljanje zahtev obsega, spremembe rokov ali stroškov projekta, zmanjševanje projektnih tveganj, nadziranje vložka zunanjih izvajalcev in svetovalcev, zagotavljanje popolnosti projektne dokumentacije in zagotavljanje pravočasnega zaključevanja projektov. Več tukaj.  
  • Inženir za tehnično podporo M/Ž: Adittec, kadrovske rešitve, d.o.o. išče osebo za naslednje naloge: arhitekturna, razvojna in implementacijska tehnično-svetovalna podpora za omrežno infrastrukturo, zagotavljanje kvalitetne poprodajne tehnične podpore uporabnikom platforme, razvijanje odličnosti tehničnih storitev za ohranjanje zadovoljstva strank, analiziranje uporabniških izkušenj in razvijanje inovativnih izboljšav, sodelovanje z razvojnim oddelkom in predlaganje učinkovitih tehničnih rešitev, priprava navodil in standardnih operativnih postopkov za učinkovito uporabo tehnologij in sistemov za podporo in vodenje tehničnih usposabljanj in prenos znanja na stranke in odgovorne za podporo strankam. Več tukaj.
  • QA inženir M/Ž:  Eurosender d.o.o. išče osebo za pomoč pri: kreiranju in izvedbi testnih scenarijev za nove funkcionalnosti našega spletnega portala, prepoznavanju odstopanj od pozitivne uporabniške izkušnje, poročanju o postopku reprodukcije napak in rezultatih testiranj, iskanju izboljšav in se optimistično lotiš vseh izzivov, ki jih prinaša testiranje programske opreme, sodelovanju oz. komunikaciji s preostalo ekipo razvijalcev in drugih deležnikov z namenom boljšega razumevanja uporabniških zahtev, pripravi analiz testiranj in komuniciranju o kompleksnih problemih na enostaven in pregleden način v angleškem jeziku. Več tukaj.
  • Sistemski svetovalec – izkušeni IT arhitekt M/Ž: Naton d.o.o. išče osebo za načrtovanje, konfiguracija in vzdrževanje varnostne infrastrukture (požarne pregrade,mail filtri, Forward/Reverse proxy, VPN), Cisco, Fortinet, PaloAlto, CheckPoint..; načrtovanje, konfiguracija in vzdrževanje omrežne infrastrukture (usmerjevalniki, mrežna stikala, brezžični sistemi, data center stikala..); analiza informacijskih sistemov in forenzikavarnostnih incidentov; možnost izvedbe predavanj, ki jih pokrivajo področja dela. Več tukaj
Skip to content