Obdobje poteka: 01. 10. 2023 – 30. 9. 2026

Sodeluje: Jean Monnet Center odličnosti

Naziv projekta: Krepitev razvoja industrijsko simbiotskih omrežij v Sloveniji – prehod v krožno gospodarstvo (Encouraging the Development of Industrial Symbiosis Networks in Slovenia – Transition to the Circular Economy)

Koordinator projekta: Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Vodja projekta: doc. dr. Erika Džajić Uršič

Vodja soizvajalske raziskovalne skupine raziskovalnega projekta na FIŠ: doc. dr. Urška Fric

Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Partner

Kratek opis projekta:

Za prehod podjetij in industrijskih ekosistemov v krožno gospodarstvo je potrebno raziskati obstoječe in oblikovati nekatere nove osnove ter smernice, na področju orodij za izvajanje krožnega gospodarstva, kamor sodi tudi industrijska simbioza.

Projekt temelji na prepoznavanju povezav med različnimi organizacijami, zlasti podjetji, ter izkoriščanju odpadnih in sekundarnih virov za njihovo ponovno uporabo in čim daljši obstoj v procesu krožnega gospodarstva.

Glavni cilj projekta je zato spodbuditi industrijsko sodelovanje med podjetji in drugimi akterji, prispevati k bolj učinkoviti in trajnostni rabi virov, ter razvoju poslovnih modelov za dosego krožnega gospodarstva. Slednje je pomembno predvsem v luči izzivov, s katerimi se pri omejevanju podnebnih sprememb in trajnostni (upo)rabi sooča gospodarstvo, akademsko-raziskovalna sfera in civilna družba.

Financer: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Skip to content