Obdobje trajanja: 1. 1. 2024 – 1. 7. 2026

Naziv projekta: Kulinarična pot etnične in lokalne kuhinje v Podonavju

Akronim projekta: Culinary Trail

Koordinator projekta: FUDŠ

Partnerji: 19 konzorcijskih partnerjev

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vodja projekta na FIŠ: asist. Igor Trajanovski

Kratek opis projekta:

Projekt se osredotoča na etnično in lokalno kulturno dediščino Podonavja ter spodbuja gospodarske možnosti na podeželju. Revitaliziral bo turizem, spodbujal lokalni razvoj, ustvarjal zaposlitve in spodbujal inovacije. Ključne aktivnosti projekta so zbiranje, digitalizacija in zaščita kulinarične dediščine 30 etničnih skupin, razvoj transnacionalne poti, strategije za zaščito kulinarične dediščine ter vzpostavitev skupnega centra za demonstracije in usposabljanje. Pomembno bo prispeval k uresničevanju Evropske strategije za Podonavje in okrepil zmogljivosti 250 sodelujočih organizacij.

Projekt financira: 

Skip to content