Obdobje poteka: 01. 10. 2023 – 30. 09. 2027

Sofinancer: ARIS

Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Naziv projekta: Mladi raziskovalec v letu 2023 – Aljaž Blatnik (Young researcher in year 2023 – Aljaž Blatnik)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

 

Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu

Politično dogajanje v Evropski uniji od leta 2015 naprej zaznamuje begunska ali migrantska kriza. Značilnost migrantskih tokov v EU od leta 2015 naprej je nepredvidljivost. Za modeliranje dinamike migrantskih tokov v EU in okolici, ki omogoča razumevanje procesov nastajanja novih migrantskih poti, potencialnih humanitarnih kriz in drugih nepredvidenih pojavov je potreben širok pristop, z integracijo vseh relevantnih vplivnih faktorjev na izbiro poti, in integracijo več metod modeliranja, ki omogočajo modeliranje migrantskih tokov.

MR projekt vključuje razvoj modela, ki bo raziskovalcem in deležnikom v procesih obvladovanja migracij omogočil razumevanje procesov v migrantskih tokovih in prepoznavanje potencialnih novih pojavov v dinamiki migracij in novih teorij migracij, relevantnih za razumevanje aktualne begunske oz. migrantske krize v EU.

Mladi raziskovalec Aljaž Blatnik je asistent pri predmetu Podatkovna skladišča in podatkovna analitika (magistrski program RST ter magistrski program PZ). Sodeluje pri raziskovalnih projektih s področij modeliranja mednarodnih migracijskih tokov ter modeliranja širjenja lažnih novic v socialnem omrežju, kjer uporablja računalniška orodja za modeliranje in simulacijo.

 

Mentor: izr. prof. dr. Blaž Rodič

Skip to content