Obdobje poteka: 01. 10. 2023 – 30. 09. 2027

Sofinancer: ARIS

Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti

Naziv projekta: Mlada raziskovalka v letu 2023 – Kseniia Gromova (Young researcher in year 2023 – Kseniia Gromova)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

 

Kseniia Gromova je zaposlena kot mlada raziskovalka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu v Jean Monnet centru odličnosti “Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju” od leta 2023. Njena raziskovalna področja vključujejo ekonomsko sociologijo in regionalni razvoj, zlasti razvoj uspešnih industrijskih regij z uporabo metode analize družbenih področij (social fields analysis). Njena raziskava v okviru projekta MR vključuje analizo industrijske lokalnosti kot družbenega polja, ki ga oblikujejo trije družbeni dejavniki: institucije, družbena omrežja in kognitivni okviri (Social-Fields-Approach (SOFIA).

Mlada raziskovalka sodeluje tudi pri izvajanju predmetov Informacijska družba, e-Politika in e-Demokracija.

 

Mentor: prof. dr. Borut Rončević.

——

Kseniia Gromova je diplomirala leta 2016 iz področja medkulturnega komuniciranja in lingvistike ter leta 2018 magistrirala iz mednarodnega managementa. Za nadaljevanje raziskovalne kariere je leta 2022 opravila drugi magistrski študij iz medkulturnega managementa na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici, Slovenija. V okviru študija je raziskovala razkorak med spoloma, nacionalno identiteto, mednarodno upravljanje s človeškimi viri in zaposlovanje samoiniciativnih izseljencev. Od leta 2023 je doktorska študentka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (Doktorski študij programa Informacijska družba).

Skip to content